Norsk Natur og Friluftsliv

Alt som har å gjøre med norsk natur og friluftsliv

Friluftsforeninger i Norge

Den Norske Turistforening er den største friluftsorganisasjonen i Norge. DNT har mange lokalforeninger og driver hytter flere steder i landet. Noen hytter er bemannet, andre er selvbetjente.Turistforeningen merker også ruter både for fotturister og skigåere. I tillegg arrangerer de kurs og turer.NorgeTuristforeningen har 57 medlemsforeninger med tilknyttende lokallag, og arbeider for å fremme et aktivt og miljøvennlig friluftsliv, og bevare naturen og kulturverdier. Turistforeningen gir ut flere publikasjoner, blant annet bladet Fjell og Vidde, og ungdomsmagasinet UT.Turistforeningen ble stiftet i 1868, og ønsker å inspirere alle til å bruke naturen. Mange velger å gå mellom turistforeningens hytter både om sommeren og om vinteren.Friluftsforeningen.com er en portal til friluft og natur. Foreningen jobber for et aktivt friluftsliv, først og fremst i nærnaturen. De arrangerer kurs for folk i alle aldre, og ønsker å gi ideer til, og kunnskap om, friluftsliv. Det er mange friluftsforeninger landet over, dersom man har lyst til å melde seg inn.Det finnes også mange turforeninger over hele landet, så det er lett å finne en forening man kan bli med i dersom man har en interesse for friluftsliv og utendørsaktiviteter. Det er alltid morsommere å dele interessen med andre.