Norsk Natur og Friluftsliv

Alt som har å gjøre med norsk natur og friluftsliv

Start din egen forening

Alle som vil, kan starte sin egen forening. Det er enkelt å komme i gang, men det er noen formelle skritt man må gå gjennom for å bli godkjent som en forening. Foreningen kan være en friluftsforening, en turforening, en frivillig forening, eller en idrettsforening.Aller først må man ha et stiftelsesmøte. Dette er foreningens første formelle møte. Før stiftelsesmøtet er det lurt å ha satt opp forslag til vedtekter. Disse kan sendes ut sammen med innkallingen til møtet, slik at alle har muligheten til å lese gjennom dem før møtet. Da slipper man å lese gjennom vedtektene under selve møtet, man kan gå rett på sak og diskutere dem.KlubbUnder stiftelsesmøtet skal man godkjenne og eventuelt endre vedtekter, velge et styre og skrive møteprotokoll som alle frammøtte skal signere. Når man sender inn registreringspapirene til Brønnøysundregisteret, skal møteprotokollen sendes inn samtidig.Vedtektene skal minimum fastslå foreningens navn, foreningens formål, hvem som kan bli medlem i foreningen og hvordan beslutninger skal tas i foreningen.Alle frivillige foreninger kan få et organisasjonsnummer dersom de registrerer seg i Brønnøysundregisteret. Mange banker krever et organisasjonsnummer før foreningen kan opprette en egen bankkonto.Det er mange fordeler med å ha en egen bankkonto i foreningens navn. Da er det lett å holde orden på foreningens penger. Når man har en friluftsforening, kan man søke om støtte fra ulike hold. Én av måtene man kan sikre sin forening inntjening på, er å fungere som en affiliate-partner for store nettbedrifter, som for eksempel Betsafe Eller man kan velge, om man foretrekker, å jobbe med dem gjennom annonsering, siden de er en stor og veldrevet sportsbettingside med en ikke uvesentlig mengde trafikk.Man kan sende inn foreningens registreringsskjema på nettet, og lese mer om registreringsprosessen på nettsidene til Brønnøysundregisteret. Man kan registrere seg enten i enhetsregisteret eller i frivillighetsregisteret. Deretter er det bare å holde jevnlige møter, og samle foreningens medlemmer. Selv om det er litt krevende å ha en egen forening, er det først og fremst morsomt.